Οι περσσότεροι πελάτες μας προέρχονται από τον ιδιοτικό τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε εμπλακή και στα ακόλουθα έργα του Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα:

Minsitry of Foreign Affairs (Υπουργίο Εξωτερικού ΥΠ.ΕΞ.)

- Έργο: Ελληνική προεδρία της ΕΕ το  www.eu2003.gr

Ministry of Press

Ministry of Public Works

Ministry of Internal Affairs

- Έργο: www.ggde.gr site revamp.

- Έργο: www.edpp.gr GIS System

Ministry of Education

- Έργο: e-shool 

Δημαρχεία για GIS Έργα

- Vrilissia, Haidari , Petroupoli , Aspropyrgos , Egaleo

adwords qualified individual

Πελάτες μας

Το λογότυπο μας

Είσοδος Χρηστών