Για το κάθε έργο μας, τα μέλη της ομάδας επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

Aris Alavanos Portrait Elia Charari Portrait Nikolas Sakellaridis  Portrait
Elina Evgeniou Portrait
George_Alavanos_Portrait
John Detsikas Portrait Antonia Salmon Portrait
Pavlos Gerardos Portrait
Dimitra Papachristou Portrait
stefanos thomaidis portrait

Ο Διευθυντής Έργου θα εκπροσωπεί την ομάδα έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη για το συντονισμό και τη διοίκηση του έργου. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου, και θα ελέγχει την πρόοδο και την ποιότητα υλοποίησής του. Θα οργανώνει το έργο με βάση την εξέλιξή του και τις τροποποιήσεις που θα κρίνονται αναγκαίες στην πορεία για την αποτελεσματική υλοποίηση του. Διευθυντές έργου θα είναι είτε ο κ. Aris Alavanos, ο κ. Νικόλας Σακελλαρίδης ή ο κ. Στέφανος Θωμαϊδης.

Ο κ.Παύλος Γεράρδος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος για κάθε έργο πού περνάει από την @riston consulting και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες, και ιδιωτικού τομέα όπως Microsoft, IBM, Cisco, αλλά και στον ανοιχτό κώδικα (Open Source)

Η κ. Έλια Χάραρη είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που αφορούν το Marketing και το e-Marketing των πελατών μας. Είναι υπεύθυνη για την διαφημιστική καμπάνια της ACS Courier.

Η Ειρήνη Πατέλη, η κ. Δήμητρα Βεκρή και ή Ελίνα Ευγενίου θα είναι υπεύθυνες για όλα τα εικαστικά θέματα, που αφορούν το παρουσιαστικό του κάθε έργου (look 'n' feel) αλλά και για την ποιότητα παράδοσης των γραφικών.

Για θέματα νομικά και λογιστικά συνεργαζόμαστε με τον κ. Γιώργο Αλαβάνο, υπεύθυνο Λογιστηρίου για την εταιρία Folli-Follie.

Στον έλεγχο ποιότητας θα συμμετέχει η κ. Αντωνία Σαλμών ή η κ. Δήμητρα Παπαχρήστου και θα έχουν την ευθύνη του ελέγχου κάθε προϊόντος που παράγεται, είτε είναι παραδοτέο είτε προορίζεται για εσωτερική χρήση, ως προς την ακρίβεια και την ορθότητά του σε σχέση με τις προδιαγραφές. Επίσης θα πιστοποιεί την συνέπεια του κάθε προϊόντος, ή συνόλου προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου συστήματος. 

Aris Alavanos Portrait Elia Charari Portrait Nikolas Sakellaridis  Portrait
Elina Evgeniou Portrait
George_Alavanos_Portrait
John Detsikas Portrait Antonia Salmon Portrait
Pavlos Gerardos Portrait
Dimitra Papachristou Portrait
stefanos thomaidis portrait

adwords qualified individual

Πελάτες μας

Το λογότυπο μας

Είσοδος Χρηστών